கணனித்தகவல்கள்

திருடப்பட்ட மடிக்கனினியைக் கண்டுபிடிக்க

2012-03-19 04:32:31, comments: 0திருடியவர் குறிப்பிட்ட மடிக்கணினியில் இணையத்தை பயன்படுத்த தொடங்கியதும் உடனே அக்கணினி எங்கிருக்கிறது என்பதையும் மற்றும் ஏனைய தகவல்களையும் தந்து விடும்.

வீடியோ விளக்கம்:
http://preyproject.com/i/prey-overview.png

download click here 
http://preyproject.com/
 — with laptops.

« back

Add a new comment

Search

Categories

No categories

Manifo.com - free website building