கணனித்தகவல்கள்

Windows Vista வின் Desktop தோற்றத்தை Windows Xp ல் எவ்வாறு கொண்டுவரலாம்

2011-11-14 13:35:55, comments: 0

உங்களிடம் Windows Xp  இருந்தால்  Windows Vista வின் Desktop தோற்றத்தை நீங்கள் பெறவிரும்பினால் Google நிறுவனம் இலவசமாக அந்தசேவையை வழங்குகின்றது அதற்கு நீங்கள் கீழ் உள்ள இணையச்சுட்டியை கிளிக்செய்க

http://www.desktop.google.com/

படம் 1 ல் உள்ளதுபோல பக்கம் திறக்கும் அதில் Google Desktop installieren என்பதனைக்கிளிக்செய்து தரவிறக்கம் செய்து உங்கள் கணனியில் நிறுவுங்கள்

படம் 1

நிறுவியபின்னர் உங்கள் கணனித்திரையில் Windows Vista வின் தோற்றத்ததை படம் 1 உள்ளதுபோல காண்பீர்கள் விரைவாக நிறுவக்கூடிய மென்பொருள்

« back

Add a new comment

Search

Categories

No categories

Manifo.com - free website building